Privatlivspolitik | Calmhome

Privatlivspolitik

Hjemmesidebesøgende

‘1.1 Dataansvarlig
Helle Kuskner, Mediekusken ApS, er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til på info@calmhome.dk .

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen med henblik på markedsføring.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

4. Forpligtelser
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

5.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@calmhome.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

VEJLEDNING

Generelt
MedieKusken ApS er som dataansvarlig forpligtet til, at give besøgende på sin hjemmeside ovenstående oplysninger, når MedieKusken ApS bruger cookies.

Den eneste undtagelse er forhåndskendskab.

Tilpasning
Paradigmet bør gennemlæses og tilpasses, inden det tages i brug. Der bør i den sammenhæng være særligt fokus på de gule markeringer.

Kommunikation
MedieKusken ApS kan med fordel lægge oplysninger på sin hjemmeside.

Typisk vil det ske på én side med de øvrige oplysningsmeddelelser.

Der bør henvises direkte til oplysningerne i MedieKusken ApSs cookie-banner.

Kunder

1.1 Dataansvarlig
MedieKusken ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser til dig.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til på info@calmhome.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af hvidvask- og bogføringsloven.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og MedieKusken ApS.

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at MedieKusken ApS kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse MedieKusken ApS er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, revisor, advokat og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil blive ikke overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra handlens ophør.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@calmhome.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

VEJLEDNING

Generelt
MedieKusken ApS er som dataansvarlig forpligtet til, at give kunder ovenstående oplysninger.

Den eneste undtagelse er forhåndskendskab.

Tilpasning
Paradigmet bør gennemlæses og tilpasses de enkelte tilbud, somMedieKusken ApS har, inden det tages i brug.

Der bør i den sammenhæng være særligt fokus på de gule markeringer.

Kommunikation
MedieKusken ApS kan med fordel indføre oplysninger i sine serviceaftaler eller lægge dem på sine respektive hjemmesider.

Enten på den side, hvor MedieKusken ApS almindeligvis oplyser om sine handelsbetingelser, eller på én side med de øvrige oplysningsmeddelelser.

MedieKusken ApS kan også henvise til oplysningerne i sin e-mail-signatur. Dette kan eksempelvis ske ved brug af denne tekst:

”Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger hér.”

Nyhedsbreve

1.1 Dataansvarlig
MedieKusken ApS er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve, er du velkommen til at rette henvendelse til os på info@calmhome.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at oplyse om relevante emner og markedsføre Calmhome.dk.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til tre år fra nyhedsbrevet er afsendt.

4. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for modtagelse af nyhedsbreve.

5.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@calmhome.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

VEJLEDNING

Generelt
MedieKusken ApS er som dataansvarlig forpligtet til, at give abonnenter på nyhedsbreve ovenstående oplysninger.

Den eneste undtagelse er forhåndskendskab.

Tilpasning
Paradigmet bør gennemlæses og tilpasses, inden det tages i brug. Der bør i den sammenhæng være særligt fokus på de gule markeringer.

Kommunikation
MedieKusken ApS kan med fordel lægge oplysninger på sin hjemmeside.

Typisk vil det ske på én side med de øvrige oplysningsmeddelelser.

Der bør henvises direkte til oplysningerne i de enkelte nyhedsbreve. Dette kan eksempelvis ske ved brug af denne tekst:

”Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger hér.” eller ved at have et link nederst i nyhedsbrevet, der hedder ”Persondata”.

Persondata og cookies

Første gang du køber en vare hos Calmhome.dk, bliver du registreret som kunde med navn, adresse, tlf. nummer og e-mail. Kortoplysninger afgivet ved køb videregives direkte til PBS (Nets) og er ikke tilgængelige for netbutikken eller dens personale. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Den dataansvarlige på Calmhome.dk er Helle Kuskner.

Calmhome.dk benytter en netbutiksløsning, der på vegne af Calmhome.dk indsamler de oplysninger, som er nødvendige for at sikre gennemførelsen af din ordre. Oplysningerne afgivet til Calmhome.dk videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Oplysningerne opbevares i minimum 5 år, idet bogføringsloven kræver det.

Calmhome.dk anvender cookies med henblik på at gemme indhold i indkøbskurven. I Internet Explorer kan cookies slettes i menuen “Funktioner” -> internetindstillinger -> slet cookies.

Som registreret hos Calmhome.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@calmhome.dk

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@calmhome.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt (www.forbrug.dk).

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Join vores Calm Home univers og få 10% på din første ordre!

Få inspiration til calm i hjemmet og hverdagen & modtag vores nyheder og rabatter.

Tak, du er nu tilmeldt.